پس از آسیب رساندن عوامل وهابیت به سرور ال البیت ، ظاهرا هنوز دومین(domain) برخی از سایتهایی که در آن سرور قرار داشتند دچار مشکل هستند و هنوز مشکل آن رفع نشده است.


از جمله پایگاه آیت الله سید علی سیستانی ( دام ظله ) لذا ،کاربران و خصوصا مقلدان این مرجع عالیقدر میتوانند تا فعال شدن آدرس سابق برای دسترسی به این پایگاه از آدرس ذیل استفاده کنند :

http://www.sistani.org/

 منبع:شيعه نيوز