مسأله ۱۴  ـ اگر انسان قبل از اذان صبح جنب شده باشد و وقت کافی برای غسل نبوده باشد و تیمم کرده باشد، چنانچه تا افطار دسترسی به آب برای غسل جنابت برای ادای نماز نداشته باشد تکلیف او برای نماز ظهر و عصر چیست؟

پاسخ ـ امام خمینی(ره): با همان تیمم می تواند نماز بخواند و اگر تیمم باطل شده باشد وضو بگیرد و احتیاطاً تیمم بدل از غسل انجام بدهد.

آيةالله خامنه‌اي: اگر همان تیمم باقی است، با همان تیمم نماز بخواند و الا تیمم بدل از غسل کند.

آیةالله بهجت و آيةالله سيستاني: براي نماز ظهر و عصر وضو بگيرد.

آیةالله وحید خراسانی: اگر تیمم قبل از اذان باطل شده، دوباره تیمم کند، بدل از غسل. احتیاط مستحب آن است که وضو نیز بگیرد.

آیةالله مکارم شيرازي: وضو بگیرد تا آب پیدا کند و غسل کند.

آيةالله نوري همداني و آيةالله صانعي: تيمم كند و با تيمم نماز بخواند.

آیةالله علوي گرگانی: با همان تیمم نماز بخواند، اگر تیمم باطل شده وضو بگیرد.

…………………….

مسأله ۱۵ ـ خانمي كه روزه‌دار است اگر لكه كم‌رنگ و تيره و بسيار كم ببيند آيا روزه‌اش باطل است؟

پاسخ ـ امام خمینی(ره): اگر ایام عادت باشد و بین عادت قبلی الان ۱۰ روز فاصله شده باشد، حیض نیست و الا نه.

آيةالله خامنه‌اي: با یک بار روزه باطل نیست، اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند حیض است.

اگر ایام عادت باشد و بین عادت قبلی الان ۱۰ روز فاصله شده باشد، حیض نیست و الا نه.

آیت الله بهجت: اگر عادت نباشد، روزه باطل نیست.

آيةالله سيستاني: چنين خانمي، استحاضه است.

آیةالله وحید خراسانی: باطل نیست، و لکن احکام استحاضه را دارد.

آیةالله مکارم شيرازي: مانعی ندارد.

آيةالله نوري همداني: اگر چنانچه بيشتر از زمان عادت باشد، به دستور استحاضه عمل كند، اگر كمتر باشد جزو عادت است.

آیةالله علوي گرگانی: در صورتی که ادامه دار نباشد، روزه صحیح است و باید به وظیفه مستحاضه عمل کند.

آيةالله صانعي: بستگي دارد كه در دوران عادت باشد، يا خير. اگر در دوران عادت نباشد، روزه‌ صحيح است و استحاضه مي‌باشد.

…………………….

مسأله ۱۶ - ملاعبه و عشق‌بازي با همسر كه باعث ايجاد ترشحاتي در زن مي‌شود آيا اين ترشحات باعث باطل شدن روزه مي‌شود و نجس است؟

پاسخ ـ امام خميني(ره): ملاعبه زن و شوهر در حال روزه‌داري مکروه است. اگر با ملاعبه، عادتاً از او مَنی خارج می‌شده و یا ملاعبه کند تا منی از او خارج شود، روزه‌اش باطل است و قضا دارد. اگر عادتش این نبوده که با اين كار منی از او خارج ‌شود اما تصادفاً خارج شده، روزه صحیح است و قضا هم ندارد.

در رابطه با نجس بودن هم، اگر منی نباشد، پاک است.

آيةالله خامنه‌اي: اگر زن به اوج لذت برسد و بدنش سست شود، جنب است و روزه‌اش باطل است.

آیة الله بهجت: اگر منی نباشد پاک است و مسأله‌ای ندارد.

آيةالله سيستاني: اگر ترشح در اوج شهوت جنسي خارج شود، روزه باطل است و ترشح هم نجس است.

آیةالله مکارم شيرازي: اگر اين ترشحات، مَنی نباشد، پاک است و روزه صحیح است.

آیةالله وحید خراسانی: اگر زن به اوج لذت نرسد اشکال ندارد و روزه باطل نيست.

آيةالله نوري همداني و آيةالله صانعي: اين ترشح نجس نيست، روزه هم صحيح است و باطل نيست.

آیةالله علوي گرگانی: اگر به اوج لذت نرسد، روزه صحیح است و ترشحات هم نجس نیست.

…………………….

مسأله ۱۷ ـ لطفا نحوه انجام “غسل جنابت” را توضيح دهيد.

پاسخ ـ برای انجام غسل جنابت به ۲ روش ارتماسي و ترتيبي عمل مي شود.

۱-     روش ارتماسي :دراين روش فرد به يكباره تمام بدن خود را در آب فرو ميبرد (مانند استخر يا رودخانه و….)

۲-     روش ترتيبي: در اين روش (كه براي اكثر مردم هم قابل انجام دادن ميباشد) ابتدا سر وگردن ، سپس نيمه راست بدن (دست وپاي راست ونيمه راست بدن) وسپس نيمه چپ بدن شسته مي شود.

     *- نكته لازم اين كه در هردو روش قبل از غسل بايد بدن فرد پاك بوده ونجس نباشد وشخص نيت غسل كردن را داشته باشد.

 
منابع:ابنا/رساله احكام